Richtlijnen voor veilige zwemlessen De begintijd van de les blijft hetzelfde. De zwemlessen worden 45 minuten (+ 15 minuten wisseltijd)   Het lesgeld (voor mei en juni/juli) bedraagt tot de zomervakantie € 30,- . Wilt u dit in een envelop doen en aan uw kind geven, zodat die het bij mij in een bakje kan doen. Volg de algemene maatregelen om het Coronavirus te bestrijden van het RIVM, dus blijf thuis bij symptomen (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts) bij uw kind of iemand in uw huishouden. Blijf ook thuis als u of iemand in uw huishouden in contact is geweest met het Coronavirus en volg de richtlijnen van de GGD. Voordat u naar de zwemles komt: U doet thuis alvast de zwemkleding van uw kind aan onder de gewone kleding. Was uw handen 20 seconden met water een zeep en ga eventueel naar het toilet (de toiletten in de zwemschool mogen alleen door de kinderen worden gebruikt). Bij de Zwemschool: Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les. Wacht buiten op gepaste afstand, totdat iedereen van de vorige groep weg is of totdat u een seintje krijgt dat u naar binnen kan. In de Zwemschool: Er mag maximaal één ouder/verzorger met het kind mee naar binnen. Er zijn 10 omkleedplekken gecreëerd (1,5 meter regel), 3 in de achterste kleedkamer, 3 in de voorste kleedkamer en 4 in de wachtkamer. Deze zijn genummerd (1 t/m 10). Als u de Zwemschool binnenkomt, krijgt u een nummer. Hier kleedt u uw kind uit. Als de les begint, gaat uw kind alleen naar het bad. Wij raden u aan om tijdens de les naar huis of naar buiten te gaan. Is dat niet mogelijk, dan mag u blijven wachten op de plaats waar u uw kind heeft omgekleed. Er is geen kijken.  Aan het eind van de les, komt uw kind zelfstandig weer naar u toe.  U kleedt uw kind om en verlaat zo snel mogelijk de zwemschool. Houd hierbij rekening met de 1,5 meter afstand tussen de volwassenen. Op deze manier kunnen we veilig en verantwoord zwemmen!   Het lesgeven: Ook ik moet de 1,5 meter regel als het kan in acht nemen bij het lesgeven. Uiteraard staat hierbij de veiligheid van uw kind voorop. Meester André Uw kind komt alleen naar de zwemzaal. Er is geen kijken voor ouders. Na afloop is er de mogelijkheid om iets te vragen. (in de aankleedtijd)