Tijdens de les is het niet toegestaan om te kijken. De laatste 5 minuten van elke zwemles mogen de ouders c.q. verzorgers naar de kinderen komen kijken (speeltijd). Ongeveer om de 3 maanden kunnen de ouders c.q. verzorgers naar de kinderen kijken tijdens DE KIJKLES.  De kijkles begint 15 minuten voor het einde van de zwemles. De kinderen kunnen dan hun vorderingen laten zien. Tijdens de meeste schoolvakanties is de zwemschool gesloten. Informatie omtrent vakanties, kijkles enz. wordt duidelijk aangegeven op de website, maar ook in de zwemschool zelf: Zie publicatiebord in de wachtkamer ! De lessen mogen alleen bij ziekte worden ingehaald. Bij ziekenhuisopname of langdurige ziekte wordt er voor een oplossing gezorgd. Opzegtermijn is één maand. Zijn er problemen, dan kunt u altijd contact opnemen. Het lesgeld dient de eerste les van elke maand te worden voldaan. Voor een snelle afhandeling wordt gevraagd met gepast geld te betalen: d.m.v. een gesloten envelop met naam van het (de) kind(eren) en de maand van betaling. Graag bij verhuizing a.u.b. de nieuwe gegevens doorgeven. Komt u met de AUTO, dan mag u uw auto niet in de Wagenstraat parkeren (m.u.v. de drie parkeervakken), dit op last van brandweer, politie en ambulance. Er is op de Vismarkt altijd voldoende parkeergelegenheid. De zwemschool is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen. André Boon van zwemschool De Dolfijn hoopt dat uw kind veel plezier mag beleven aan het zwemmen. Uw kind krijgt een vaste tijd om te zwemmen. Deze tijd behoudt uw kind, totdat uw kind            naar het grote bad kan (overleg is natuurlijk altijd            mogelijk) De groepen bestaan uit ongeveer 10 leerlingen. Er zijn kleedkamers en toiletten aanwezig. Op tijd aanwezig zijn. U mag mee naar binnen om uw kind te brengen. Voor de les kunt u het lesgeld voldoen. Er is een wachtruimte aanwezig, waar ouders, c.q.            verzorgers kunnen wachten (5 meter van zwemzaal). Tijdens de les is het niet toegestaan om de les bij te wonen. In de hele zwemschool is roken verboden ! De kinderen mogen tijdens de zwemles altijd naar het toilet. Het spreekt voor zich dat de kinderen niet in het water mogen plassen. Dit ter bevordering van goed zwemwater.     Advies: Meisjes graag een bikini in plaats van een badpak. Jongens géén grote zwemshort maar een zwembroekje. Geen al te strakke badkleding (de kinderen moeten zelf met natte zwemkleding naar het toilet kunnen gaan). Indien nodig vóór de zwemles naar het toilet. De ureumverontreiniging ontstaat in hoofdzaak door het plassen in het water of wordt in het water gebracht door urine in de zwemkleding (kinderen gaan met zwemkleding aan op het toilet zitten). Een bepaalde hoeveelheid ureum in het zwemwater is toegestaan. Het ureumgehalte moet echter zo laag mogelijk worden gehouden!! Het zwemwater wordt met chloor gedesinfecteerd. Iedere dag wordt het zwemwater, driemaal gecontroleerd, Een keer per maand wordt het water door een laboratorium gecontroleerd. De zwemschool houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen. Dit houdt in dat de zwemschool iedere maand wordt gecontroleerd door een laboratorium, dat op zijn beurt wettelijk vertegenwoordigd is om waterkeuringen te doen. De zwemschool laat het zwemwater door OMEGAM-WATER B.V. controleren. Aandachtspunten i.v.m. toiletbezoek: Ureum in het zwemwater Ouders kunnen tijdens de les in wachtkamer (5 meter van zwemzaal) wachten.