Kijkles Ongeveer om de 3 maanden kunnen de ouders c.q. verzorgers naar de kinderen kijken. De kijkles begint 15 minuten voor het einde van de zwemles. Corona maatregelen Helaas is er voorlopig géén mogelijkheid om een kijkles in te plannen. Mocht u iets willen vragen dan kan dan na afloop van de les (in de aankleedtijd) of telefonisch of via de mail.