Het lesgeld is een vast maandbedrag en bedraagt momenteel € 28,- per kind per maand. Uw kind zwemt 1 uur per week (Momenteel 45 minuten les (zie lestijden). (meerdere keren per week is mogelijk, maar gaan in overleg) Er zijn maanden bij dat er vijf lessen zijn en er zijn maanden met drie lessen (bijv. vanwege een vakantie). Gemiddeld zijn er over het gehele jaar gezien vier lessen per maand. Het lesgeld dient de eerste les van elke maand te worden voldaan. Voor een snelle afhandeling wordt gevraagd met gepast geld te betalen: d.m.v. een gesloten envelop met naam van het (de) kind(eren) en de maand van betaling. Voor de maanden juli en augustus (in de zomervakantie) betaalt u één maand lesgeld over een periode van twee maanden. Momenteel is het niet mogelijk om bij ziekte de lessen in te halen (corona maatregelen). Bij ziekenhuisopname of langdurige ziekte wordt er voor een oplossing gezorgd. Opzegtermijn is één maand. Zijn er problemen, dan kunt u altijd contact opnemen. Privéles (voor kinderen) Privéles is 30 minuten les, 1 op 1. Dit betekent één leerling die alleen les krijgt. Lesgeld bedraagt voor privéles € 20,- per keer. Lestijden/dagen gaan in overleg.