Voor verdere inlichtingen, Mieranda Vriend (in het grote bad) Niet aansprakelijk De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal in enigerlei vorm. Wilt u zich aan de regels van het zwembad houden. We stellen het op prijs De vereniging stelt het op prijs indien u, waar mogelijk, meewerkt om narigheid te voorkomen d.m.v. hulp bij controle in de kleedkamers. Wij verzoeken u om in de gangen naar de zwemzaal op blote voeten of badslippers te lopen i.v.m. de hygiëne. Voor vragen over contributie en lidmaatschap:                            ledenadministratie@zeemacht.nl