De zwemschool is een particuliere instelling en wordt niet gesubsidieerd. De zwemschool is gespecialiseerd in het geven van zwemlessen aan kinderen vanaf 3½ jaar. De opleidingen zijn gericht op de zwemdiploma’s A, B en C. De kracht van de zwemschool zit in het lesgeven aan kleine groepjes van ongeveer 10 kinderen, onder begeleiding van één en dezelfde gediplomeerde zweminstructeur met jarenlange ervaring. De zwemschool is uniek in zijn soort, kleinschalig van opzet (huiselijke sfeer). Ook bijzonder geschikt voor kinderen met problemen (”rugzakje”) zoals: ADHD, PDD-NOS, TOS, syndroom van Down, een stoornis binnen het AUTISTISCH SPECTRUM en kinderen met lichte lichamelijke problemen, zij zwemmen binnen de regulieren lessen. (deze leerlingen worden niet in een aparte groep geplaatst, zij worden als normale leerlingen behandeld, natuurlijk krijgen ze wel de extra aandacht). Ouders kunnen tijdens de les in wachtkamer (5 meter van zwemzaal) wachten. De watertemperatuur is ongeveer 32 graden. Zwembad De Dolfijn is 10 m. lang, 5 m. breed en 75 cm. diep. Het doel van de zwemopleiding is het behalen van de diploma’s; A, B en C. U kunt er van uitgaan dat, na het behalen van de diploma’s (A-, B- en C-diploma), uw kind zwemveilig is voor de toekomst. Binnen het moderne zwemonderwijs worden schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl aangeleerd. Maar ook een aantal behendigheidsvormen en overlevingstechnieken: het gekleed zwemmen en het oriënteren onder water. Deze oefenvormen zijn belangrijk voor de veiligheid van het kind in en om het water. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van diverse drijfmiddelen. De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de bewegingsdrang van de kinderen. Ontdekkend leren is dan ook het uitgangspunt tijdens de zwemopleiding. Leren zwemmen  Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. Wij wonen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op in een van de vele zwembaden of recreatieplassen. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Ook na het behalen van de diploma’s is het van belang dat kinderen blijven zwemmen. In de hele zwemschool is roken verboden !